Smarty Academy

Office Advanced Academy
(Zručnosti pre trh práce)

Vybrať si termín
courses details

362.24

pre klientov ÚPSVaR ZADARMO

Detaily kurzu

 • Trvanie4 týždne
 • Zadania40+
 • Rozsah64h
 • Obtiažnosťľahká
 • Výuka4 x 4h / týždeň
 • MS Office Pro 2021 PLUSZDARMA
 • Technická podporaZDARMA
 • Certifikátv cene

O čom to je

Ak ťa už nebaví práca ktorú robíš, a chcel by si sa v živote posunúť ďalej a naštartovať si kariéru, s nami to dokážeš.

Po absolvovaní našej akadémie dokážeš plnohodnote pracovať s balíkom Microsoft Office na pokročilej úrovni. Už sa viac nebudeš bať makier, kontingennčých tabuliek, či generovania dokumentov na základe šablóny. Všetko, čo sa u náš naučíš zúžitkuješ v praxi či súkromnom živote.

 

Čo sa u nás naučíš

 • dokážeš nielen používať vstavané funkcie v rámci Exelu, ale vytvárať si aj svoje vlastné
 • nespočetné množstvo užitočných klávesových skratiek, ktorými si zvýšis produktivitu práce až o 40%
 • dôkladne zanalyzovať problém, navrhnúť niekoľko riešeni a vybrať najlepšiu možnú alternatívu
 • vytvárať naštýlované dokumenty, ktoré budú mať generovaný obsah, nádhernú prednú stranu, bibliografiu a pod.
 • používať Oulook skôr ako organizér (meetingy, poznámky, kontakty, vizitky, a mnoho iného)
 • výtvať makrá pre často sa opakujúce úlohy
 • naplno využívať silu hromadnej korešpondencie (nielen na posielanie mailov, ale aj generovanie vizitiek, letákov, pozvánok a mnoho iného)
 • nielen upravovať ale aj vytvárať a konfigurovať kontingenčné tabuľky a grafy
 • pracovať s obrovskými súbormi
 • dizajnovať a vytvárať pokročilé animácie s množstvom animácií
 • a mnoho iného …

 

Čo všetko dostaneš

 • 10 rokov praxe zhmotnených v 4 týždennej akadémií
 • 32 kvalitných moderovaných lekcií s lektorom vo virtuálnej učebni
 • viac ako 64 hodín výuky
 • individuálne konzultácie s lektorom podľa potrieb študentov
 • 40+ úloh na vypracovanie
 • certifikát

 

Kedy začíname a ako bude prebiehať výuka

 • výuka prebieha dištančnou formou (4x týždenne po 4h)
 • komunikujeme pomocou aplikácie Teams
 • na kurz je možné sa prihlásiť kedykoľvek, avšak začiatok kurzu je vždy v pondelok
 • výuka sa nahráva, takže ti nikdy nič neunikne
 • cena kurzu je 362.24 € (pre klientov ÚPSVaR cez projekt Zručnosti pre trh práce ZADARMO)

Tak neváhaj a prihlás sa na kurz

Vyber si termín

Termín Dni Čas Cena
24.06.2024 PON, UTO, STR, ŠTV 16:00 - 20:00 362.24 € Prihlásiť sa
24.06.2024
362.24€
Prihlásiť sa

Obsah kurzu

Prispôsobenie pracovného prostredia

 • Vytvorenie vlastných kariet, export a import nastavenia pásu nástrojov
 • Možnosti nastavenia zobrazenia pre Excel
 • Používanie doplnkov v Exceli

Práca so súbormi

 • Šablóny súborov
 • Zálohovanie súborov
 • Kompatibilita medzi verziami
 • Vlastnosti súborov

Vzorce a funkcie v Exceli

 • Relatívne, absolútne a kombinované odkazy na bunky (klávesa F4)
 • Pomenované oblasti a ich použitie vo vzorcoch
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, krokovanie výpočtu
 • Odstránenie cyklických odkazov a ďalších chýb vo vzorci
 • Kombinácia a vnáranie funkcií
 • Kompatibilita funkcií naprieč verziami
 • Matematické a štatistické funckie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, COUNTBLANK)
 • Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, LOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
 • Funkcie pre prácu s dátumom a časom (NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM)
 • Logické funkcie (IF, IFERROR, AND, OR)
 • Textové funkcie (CONCATENATE, VALUE, LEN, MID, LEFT, RIGHT)

Príprava a kontrola údajov

 • Špeciálne kopírovanie údajov
 • Overovanie vstupných hodnôt
 • Podmienené formátovanie v tabuľkách (vlastné vs. vstavané kritériá)
 • Odstraňovanie duplicít

Bezpečnosť údajov

 • Zabezpečenie zošita
 • Zabezpečenie hárka (zmena štruktúry, otvorenie dokumentu)
 • Zabezpečenie buniek (označovanie, výber, úprava, vkladanie a odstraňovanie riadkov, stĺpcov, …)

Analýza údajov

 • Analýza citlivosti údajov
 • Zlučovanie údajov

Databázové nástroje v Exceli

 • Viacúrovňové zoraďovanie
 • Automatický vs. rozšírený filter
 • Medzisúčty a zoskupenia údajov

Kontingenčné tabuľky a grafy

 • Dôvody použitia kontingenčných tabuliek
 • Základné princípy tvorby kontingenčných tabuliek
 • Definovanie rozloženia a formátovanie v kontingenčných tabuľkách
 • Súhrnné funkcie
 • Aktualizácia údajov v kontingenčných tabuľkách
 • Zoskupovanie údajov v popisoch
 • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
 • Grafická analýza údajov – kontingenčné grafy

Import a export

 • Základné spôsoby importu externých dát v Exceli
 • Definovanie ODBC spojenia
 • Dynamické importovanie dát z internetu, prípadne intranetu
 • Riešenie problémov, synchronizácia údajov

Spolupráca v Exceli

 • Používanie komentárov
 • Zdieľanie súborov
 • Vymedzenie rozsahu možných úprav používateľom
 • Kontrola vykonaných zmien
 • Zlučovanie súborov

Tvorba modelov a formulárov

 • Ovládacie prvky (tlačidlo, prepínač, číselník, …)

Štýly

 • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
 • Použitie rozšírenej ponuky štýlov pre odsek a vety
 • Zobrazenie štruktúry dokumentu
 • Zmena vlastnosti štýlov pre odsek a vety
 • Tvorba vlastných štýlov
 • Výber všetkých výskytov štýlu v texte
 • Automatická aktualizácia štýlov
 • Automatické nahradenie jedného štýlu iným
 • Nastavenie automatického zalamovania textu pomocou štýlov
 • Princípy dedičnosťi vlastností štýlov
 • Zrýchlenie práce so štýlmi nastavením klávesových skratiek

Vkladanie odkazov

 • Vkladanie poznámok pod čiarou a koncových poznámok do textu
 • Vkladanie popisov a automatického číslovania vkladaných objektov do textu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.)
 • Automatická aktualizácia údajov v texte pomocou krížových odkazov
 • Vytváranie registra pojmov s automatickým odkazom na príslušné stránky
 • Automatické vytvorenie obsahu dokumentu
 • Automatické vytvorenie zoznamu vložených objektov (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) s odkazom na príslušné stránky

Vkladanie objektov

 • Vkladanie, používanie a úprava existujúcich komentárov
 • Práca s automatickým textom
 • Vloženie polí pre dátum a čas a dokonca aj s automatickou aktualizáciou
 • Sprehľadnenie navigácie v dokumente pomocou záložiek
 • Vkladanie obsahu súborov do iných súborov
 • Ako vložiť zvuk, videoklikp, záznam obrazovky a ďalšie objekty do textu a možnosti ich použitia
 • Vkladanie hypertextových odkazov

Tvorba rozsiahlych dokumentov

 • Princípy a pravidlá návrhu a správy rozsiahlych dokumentov
 • Praktické využitie zobrazenia osnovy dokumentu pre návrh štruktúry
 • Rýchle presúvanie blokov textu pomocou osnovy
 • Zmena úrovne štýlov textu v osnove
 • Zobrazenie len vybraných úrovní štýlov textu
 • Zobrazenie a skrývanie detailov v osnove
 • Využitie možnosti rozdeľovania dokumentov pre zrýchlenie práce s množstvom textu
 • Tvorba hlavného a vnorených dokumentov
 • Vzájomné prepojenie vnorených dokumentov s hlavným dokumentom
 • Jednotná správa a aktualizácia štýlov v hlavnom a vnorených dokumentoch
 • Automatická tvorba obsahu hlavného a aj vnorených dokumentov

Dynamické prepojenia

 • Ako ušetriť čas pri práci s údajmi a miesto na počítači použitím dynamických prepojení
 • Vkladanie dynamických prepojení z Wordu do Wordu
 • Vkladanie dynamických prepojení z iných aplikácií do Wordu a naopak

Sekcie a formuláre

 • Sekcie, ich význam a použitie
 • Tvorba sekcií v dokumente
 • Nastavenie rôzneho obsahu hlavičky a päty pre jednotlivé sekcie dokumentu
 • Zmena globálnych vlastností dokumentu pre vybrané sekcie – veľkosť stránky, orientácia, okraje a pod.
 • Využitie sekcií pre ochranu dokumentu
 • Využitie sekcií pre prácu s formulármi
 • Ako zjednodušiť zadávanie vstupných údajov pomocou formulárov
 • Na čo treba dávať pozor pri tlačení formulárov

Ochrana dokumentov

 • Možnosti zabezpečenia údajov v prostredí Wordu
 • Bezpečnosť na úrovni súboru – nastavenie prístupového hesla, odporúčanie na čítanie, automatická záloha súborov, ochrana osobných údajov
 • Zabezpečenie dokumentu pred neoprávnenými zmenami
 • Zabezpečenie ochrany pred makrovírusmi
 • Bezpečnosť na úrovni sekcií
 • Obmedzenia formátovania a úprav dokumentu
 • Definovanie výnimiek zabezpečenia

Revízia dokumentov

 • Použitie nástroja Sledovanie zmien pre korekcie a pripomienkovanie obsahu dokumentov
 • Aktivovanaie režimu sledovania zmien
 • Zobrazenie návrhu opráv v dokumente
 • Rýchle vyhľadávanie opráv
 • Prijate a odmietnutie navrhovaných zmien
 • Použitie tably revízií dokumentov

Práca s poliami

 • Automatizácia úloh v dokumentoch použitím polí
 • Vkladanie rôznych typov polí a ukážky ich praktického využitia
 • Zmeny zobrazenia polí (obsah, kód)
 • Aktualizácia hodnôt polí

Návrh prezentácie

 • Metodika návrhu rozsiahlejších prezentácií
 • Použitie snímok z iných prezentácií
 • Použitie osnovy na vytvorenie snímok
 • Vytvorenie sumáru z prezentácie prípadne zo sekcie

Výstupy prezentácie

 • Balík prezentácie pre CD a jeho použitie
 • Vytvorenie videa z prezentácie
 • Rozloženie prezentácie na samostatné obrázky
 • Vytvorenie dynamických podkladov pre program Word

Revízia a kontrola

 • Opätovná kontrola prezentácie
 • Porovnanie a zlučovanie prezentácií
 • Použitie komentárov
 • Jazyková kontrola prezentovania s Trénerom prezentácie

Predloha snímky

 • Funkcia predlohy
 • Rozdiel medzi motívom a predlohou
 • Typy predlôh (snímka, podklady, poznámky)
 • Vytvorenie vlastných rozložení na snímkach
 • Grafické prvky v predlohe
 • Nastavenie animácií v predlohe

Šablóna

 • Vytvorenie šablóny dokumentu
 • Rozdiel medzi predlohou, šablónou a motívom

Práca s objektami

 • Použitie nástroja Tabla výberu
 • Pokročilá práca s tvarmi – vlastné tvary, ikony a 3D objekty
 • Pokročilá práca s obrázkami
 • Použitie písania
 • Zmena nastavenia textu v tvaroch
 • Pokročilé nastavenia objektov SmartArt
 • Úprava objektov pomocou galérie štýlov

Prepojenie

 • Vložené objekty z programu Excel (tabuľka a graf)
 • Vkladanie objektov – rozdiel medzi Vložiť a vložiť špeciálne
 • Dynamické prepojenie objektov
 • Hypertextové odkazy
 • Tlačidlá akcie

Práca so zvukom a videom

 • Vkladanie multimediálnych objektov do prezentácie a pravidlá práce s nimi
 • Možnosti nastavenia
 • Vytvorenie hovoreného slova v prezentácií
 • Vytvorenie automatických titulkov

Zlepšenie vzhľadu prezentácie

 • Nástroje programu PowerPoint (Vyhľadávanie, Návrh dizajnu)
 • Doplnky programu PowerPoint

Animácie a prechody

 • Animácia písania
 • Kombinovanie animácií
 • Použitie prechodu Morph
 • Kontrola časovania

Prezentačný mód

 • Zoom počas prezentácie
 • Vlastné prezentácie
 • Nastavenie vlastnosti prezentácie
 • Skryté snímky

Správa prezentácie

 • Nastavenie prostredia
 • Kontrola kompatibility súboru
 • Zabezpečenie súboru
 • Digitálny podpis
 • Možnosti zdeiľania súboru

Kalendár

 • Možnosti plánovania v kalendári
 • Plánovanie podnikových schôdzok
 • Odoslanie a sledovanie odpovedí
 • Aktualizácia stavu
 • Ako prijať pozvanie a na schôdzku
 • Získanie informácií o účastníkoch
 • Preplánovania schôdzky
 • Automatická a manuálna aktualizácia
 • Zdieľanie kalendára
 • Opakovaná udalosť v kalendári
 • Celodenná udalosť
 • Kategórie a ich použitie

Úlohy

 • Zadávanie úloh pre iné osoby
 • Prijatie a odmietnutie priraďovania úloh
 • Delegovanie prijatých úloh
 • Prehľadné zobrazenie všetkých zadaných a prijatých úloh

Kontakty

 • Práca s globálnym adresárom kontaktov umiestnaných na serveri
 • Tvorba skupín kontaktov a ich použitie v elektornickej komunikácií
 • Priradenie kategórií kontaktom a možnosti využitia
 • Odoslanie kontaktov prostredníctvom e-mailu
 • Prehľad všetkých plánovaných činností spojených s kontaktom
 • Rýchle vyhľadávanie kontaktov

Denník

 • Použitie Denniku pre automatické zaznamenávanie činnosti
 • Nastavenie sledovania položiek v Denníku
 • Vytvorenia záznamu denníka
 • Použitie časovej osi pre sledovanie aktivít

Elektronická pošta

 • Tvorba vlastných podpisov a používanie firemných šablón
 • Automatické odpovede v čase neprítomnosti
 • Použitie hlasovacích tlačidiel v elektronickej komunikácií
 • Nastavenie platnosti a termínu odoslania e-mailu
 • Filtrovanie poštových správ pomocou Pravidiel
 • Blokovanie nežiadúcej pošty
 • Správa vzdialenej pošty
 • Vyhľadávanie údajov
 • Odvolanie už odoslanej pošty

Tvorba vlastných zobrazení

 • Výber polí, nastavenie ich poradia a odstránenie zo zobrazenia
 • Možnosti filtrovania, zoraďovania a zoskupovania údajov
 • Definovanie nového zobrazenia

Archivácia a zálohovanie údajov

 • Prečo presúvať e-maily
 • Automatická archivácia
 • Manuálna archivácia

Import a export

 • Import
 • Export

Zdieľanie informácií s inými užívateľmi

 • Povolenia na prístup delegáta
 • Povolenia pre priečinky programu Outlook

Konfigurácia programu Outlook

 • Možnosti prispôsobenia prostredia
 • Zabezpečenie
 • Zabránenie preposlaniu správy

Napísali o kurze

author
Mike Helcher

What do you think is better to receive after each lesson: a lovely looking badge or important skills you can immediately put into practice.

Hodnotenie kurzu

Žiadne recenzie na zobrazenie