Smarty Academy
blog
11
apr
 • 11. apríla 2023

Frontend vs Backend: v čom je rozdiel?

Backend a frontend developeri sú dve rôzne pozície v oblasti vývoja softvéru a aplikácií. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, na ktorú časť vývoja sa sústredíte.

Backend developer sa zameriava na vývoj a správu serverovej strany aplikácie. To znamená, že pracuje s programovacími jazykmi a nástrojmi, ktoré umožňujú tvorbu a správu databáz, serverov a infraštruktúry. Backend developeri sú zvyčajne zodpovední za vývoj logiky, databázového modelovania, serverového kódu a aplikačného rozhrania (API).

Na druhej strane, frontend developer sa zameriava na vývoj používateľského rozhrania (UI) a používateľského zážitku (UX) aplikácie. To znamená, že pracuje s programovacími jazykmi a nástrojmi, ktoré umožňujú tvorbu interaktívneho používateľského rozhrania, ktoré umožňuje používateľom interagovať s aplikáciou. Frontend developeri sú zvyčajne zodpovední za vývoj HTML, CSS a JavaScript kódu, ktorý tvorí používateľské rozhranie aplikácie.

Hlavný rozdiel medzi backend a frontend developerom spočíva v tom, že backend developeri sa zameriavajú na tvorbu funkcionality, ktorá sa skrýva za používateľským rozhraním, zatiaľ čo frontend developeri sa zameriavajú na tvorbu používateľského rozhrania, ktoré umožňuje používateľom interagovať s aplikáciou.

Čo je backend developer?

Backend developer je vývojár, ktorý sa špecializuje na tvorbu a správu serverovej strany softvéru a aplikácií. To znamená, že backend developeri sú zodpovední za vývoj logiky, databázového modelovania, serverového kódu a aplikačného rozhrania (API).

Backend developeri pracujú s programovacími jazykmi a nástrojmi, ktoré umožňujú tvorbu a správu databáz, serverov a infraštruktúry, ktoré umožňujú komunikáciu medzi serverom a klientom. Backend developeri musia mať silné znalosti programovania, databázových technológií a aplikačných rozhraní, aby mohli vytvárať robustné a bezpečné serverové aplikácie.

Čo robí backend developer?

Medzi konkrétne úlohy, ktoré backend developeri zvyčajne vykonávajú, patria:

 • Návrh a vývoj aplikačného rozhrania (API), ktoré umožňuje komunikáciu medzi rôznymi časťami aplikácie.
 • Návrh a vývoj databázových modelov pre ukladanie dát.
 • Implementácia serverových funkcií a logiky.
 • Integrácia s inými aplikáciami a službami.
 • Testovanie, oprava chýb a vylepšovanie výkonu a bezpečnosti serverových aplikácií.

Výhodou práce backend developera je, že sa môže zamerať na tvorbu funkcionality, ktorá sa skrýva za používateľským rozhraním, a môže sa sústrediť na zabezpečenie a optimalizáciu serverovej strany aplikácie. Backend developeri sú často súčasťou tímu vývojárov, ktorí pracujú na vytvorení kompletných softvérových riešení a aplikácií.

Programátorské zručnosti backend developera 

Backend developer musí mať silné programátorské zručnosti a znalosti v oblasti serverovej strany softvéru a aplikácií. Medzi najdôležitejšie programátorské zručnosti, ktoré by mal mať backend developer, patria:

 • Programovacie jazyky: Backend developer musí ovládať programovacie jazyky ako Java, Python, Ruby, PHP, C#, JavaScript a ďalšie, aby mohol tvoriť a spravovať serverovú časť aplikácie.
 • Aplikačné rozhrania (API): Backend developer musí mať znalosti o aplikačných rozhraniach (API) a ich vývoji, aby mohol tvoriť a spravovať serverové funkcie a logiku.
 • Databázové technológie: Backend developer musí mať znalosti o databázových technológiách, ako sú SQL a NoSQL databázy, aby mohol vytvárať databázové modely a spravovať dáta uložené v databázach.
 • Serverové technológie: Backend developer musí mať znalosti o serverových technológiách, ako sú Apache, Nginx, Node.js a iné, aby mohol vytvoriť a spravovať serverovú infraštruktúru.
 • Bezpečnostné protokoly: Backend developer musí mať znalosti o bezpečnostných protokoloch a technológiách, ako sú HTTPS, SSL/TLS, OAuth a iné, aby mohol zabezpečiť serverovú stranu aplikácie a chrániť dáta pred neoprávneným prístupom.
 • Testovanie a ladenie: Backend developer musí mať znalosti o testovaní a ladení softvéru, aby mohol overiť správne fungovanie serverovej strany aplikácie a odstrániť chyby a problémy.
 • Verziovacie nástroje: Backend developer musí mať znalosti o verziovacích nástrojoch, ako sú Git, Subversion a iné, aby mohol sledovať a spravovať verzie kódu a spolupracovať s ostatnými vývojármi.

Tieto zručnosti a znalosti pomáhajú backend developerovi vytvárať robustné a bezpečné serverové aplikácie a infraštruktúru, ktorá umožňuje komunikáciu medzi serverom a klientom a zabezpečuje správne fungovanie celého softvérového riešenia.

Aký druh práce získajú backend developeri?

 • Backend developer v IT spoločnostiach 
 • Backend developer v e-commerce
 • Backend developer v bankovom sektore
 • Backend developer v zdravotníckom sektore
 • Backend developer v start-up spoločnost
 • a mnohé ďalšie 

Čo je frontend developer?

Frontend developer je vývojár, ktorý sa zameriava na tvorbu používateľského rozhrania (UI) a používateľského zážitku (UX) softvéru a aplikácií. To znamená, že frontend developeri pracujú s programovacími jazykmi a nástrojmi, ktoré umožňujú tvorbu interaktívneho používateľského rozhrania, ktoré umožňuje používateľom interagovať s aplikáciou.

Frontend developeri sú zodpovední za tvorbu webových stránok a aplikácií, ktoré sú vizuálne atraktívne a jednoduché na používanie. Musia mať silné znalosti programovania, ako sú HTML, CSS a JavaScript, aby mohli vytvárať rozmanité a funkčné používateľské rozhrania.

Medzi konkrétne úlohy, ktoré frontend developeri zvyčajne vykonávajú, patria:

 • Vytváranie a implementácia používateľského rozhrania (UI).
 • Vývoj interaktívnych webových stránok a aplikácií s použitím HTML, CSS a JavaScript.
 • Optimalizácia používateľského zážitku (UX) a zlepšovanie použiteľnosti aplikácie.
 • Integrácia s backendom a aplikačnými rozhraniami (API).
 • Testovanie, oprava chýb a vylepšovanie výkonu a bezpečnosti používateľského rozhrania.

Výhodou práce frontend developera je, že sa môže zamerať na tvorbu používateľsky prívetivej a vizuálne atraktívnej časti aplikácie, ktorá umožňuje používateľom intuitívne interagovať s aplikáciou. Frontend developeri sú často súčasťou tímu vývojárov, ktorí pracujú na vytvorení kompletných softvérových riešení a aplikácií.

Aký druh práce získajú frontend vývojári?

 • Webový dizajnér
 • Dizajnér používateľského rozhrania (UI)
 • Dizajnér používateľskej skúsenosti (UX)
 • Front-end vývojár
 • a mnohé ďalšie

Frontend alebo backend, prečo nie oboje?

Full stack developer je programátor, ktorý má schopnosti a skúsenosti v rôznych oblastiach vývoja softvéru. Takýto programátor má zručnosti a skúsenosti v tvorbe front-endu, back-endu a práci s databázami.

Full stack developer je schopný pracovať s s front-endom aj back-endom. Takýto programátor môže byť zodpovedný za tvorbu celého softvéru, od vytvorenia užívateľského rozhrania až po tvorbu serverovej strany a správu databáz.

Full stack developer môže byť výhodný v malých alebo stredných firmách, ktoré nemajú dostatok zdrojov na zamestnanie oddelených front-end a back-end developerov. Pre veľké firmy môže byť výhodné mať oddelených front-end a back-end developerov, ktorí sa špecializujú na konkrétnu oblasť vývoja softvéru.

Celkovo vzaté, full stack developer je programátor, ktorý má schopnosti a skúsenosti v tvorbe front-endu, back-endu a práci s databázami. 

Čo ovláda full stack developer

Pre full stack developera sú potrebné zručnosti v rôznych oblastiach vývoja softvéru. Niektoré z najdôležitejších zručností potrebných pre full stack developera zahŕňajú:

 • Skúsenosti s programovaním v jazykoch: Full stack developer musí mať skúsenosti s programovaním v jazykoch, ktoré sa používajú na tvorbu webových aplikácií, ako sú Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript a ďalšie. Musí byť schopný vytvárať aplikácie pre front-end aj back-end.
 • Skúsenosti s vývojom front-endu: Full stack developer musí mať skúsenosti v tvorbe užívateľského rozhrania (UI). Musí byť schopný tvoriť interaktívne webové stránky a aplikácie, ktoré sú priateľské pre používateľa. Skúsenosti v používaní HTML, CSS a JavaScript sú nevyhnutné.
 • Skúsenosti s vývojom back-endu: Full stack developer musí byť schopný tvoriť serverovú časť aplikácie, ktorá spracúva požiadavky od front-endu. Musí mať skúsenosti v tvorbe serverových aplikácií a používaní rôznych nástrojov pre tvorbu back-endu.
 • Skúsenosti s prácou s databázami: Full stack developer musí byť schopný práce s databázami a ich správy. Musí vedieť, ako navrhnúť a optimalizovať databázy pre webové aplikácie a používať rôzne nástroje pre prácu s databázami.
 • Skúsenosti s testovaním a ladením aplikácií: Full stack developer musí byť schopný testovať a ladenie svojich aplikácií. Musí byť schopný používať rôzne nástroje a techniky pre testovanie svojich aplikácií a identifikovať chyby a zraniteľnosti v aplikáciách.
 • Znalosť nástrojov pre riadenie kódov a vývojových procesov: Full stack developer musí byť schopný používať nástroje pre riadenie kódov ako Git a nástroje pre riadenie vývojových procesov ako Scrum, Kanban a Agile.