Smarty Academy
blog
15
apr
  • 15. apríla 2023

V práci nemusíte trpieť. Poďte študovať a zmeňte profesiu

Štatisticky trávime v práci až tretinu života. Už len to je dostatočný argument pre to, aby sme si našli zamestnanie, ktoré nás skutočne napĺňa a zamestnávateľa, ktorý náš výkon dokáže aj adekvátne oceniť. Že nemáte titul, alebo máte prax len v oblasti, ktorá vás nebaví? O to väčší dôvod rozhodnúť sa pre zmenu a vziať štastie do svojich rúk. Dnes už máme možnosti, o akých by sa nám pred pár desaťročiami ani nesnívalo.

Otvárajú sa nám totiž cesty, ako študovať úplne iný smer popri aktuálnom zamestnaní. A to dokonca úplne bezplatne. Takže ak vás súčasná práca nebaví, nenapĺňa, alebo máte obavu o zrušenie svojho pracovného miesta, prípadne vás straší hrozba prepúšťania v podniku, je čas na zmenu. Môžete urobiť otočku vo svojom pracovnom zameraní o celých 180 stupňov – to záleží len na vás.

Nestrať prácu, vzdelávaj sa – to nie je iba fráza

Je to názov nového projektu, ktorý pred časom spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako prevenciu proti nezamestnanosti počas aktuálnych zmien na trhu práce.

V ponuke kurzov Smarty Academy ste si zrejme všimli kurzy KOMPAS+ určené pre uchádzačov o prácu evidovaných na úradoch práce. Nový projekt „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ je však unikátny v tom, že ho môžu využiť aj zamestnaní ľudia. Jednoducho povedané, absolvujete kurz, ktorý vás zaujíma, a po dokončení ho za vás zaplatí štát. Samozrejme, aj v tomto prípade by ste si mali dať pozor na splnenie podmienok. Kto teda môže o preplatenie kurzu žiadať a ako na to?

Vzdelávať sa zadarmo môžu aj živnostníci, či mamičky na materskej

Hoci nie ste uchádzačom o prácu, mali by ste byť nahlásení ako záujemca o prácu na úrade práce vo svojom meste. Záujemca o prácu je človek, ktorý chce zmeniť svoje pracovné zaradenie, hoci už nejakým spôsobom zarába, teda nie je nezamestnaný. Platí to teda aj pre živnostníkov, alebo ženy na materskej dovolenke, ktoré sa chcú naučiť niečo celkom nové a začať pracovať v pre ne doteraz neznámej oblasti. Rovnako môže o preplatenie kurzu požiadať aj zamestnanec, ktorý mení bydlisko a s tým aj prácu, a tiež dôchodca alebo študent.

Nie je v tom nejaký háčik?

Nie, nie je. Podľa požiadaviek ministerstva je však dôležité vybrať si taký kurz, ktorý rozvinie vaše schopnosti a rozšíri vám možnosť uplatnenia sa podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Všimnite si záver vety: podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Čo to znamená?

Ide o to, že kurz by sa mal týkať jednej z troch oblastí:

  1. Ide o nedostatkovú profesiu, to znamená oblasť, v ktorej je málo uchádzačov a zamestnávatelia nemajú dostatok pracovníkov. Zoznam nedostatkových profesií vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webstránke, pozrieť si ho môžete tu.
  2. Ide o vzdelávanie v oblasti digitalizácie a automatizácie – pri takomto kurze by ste mali zvyšovať svoju úroveň digitálnych zručností a mali by súvisieť s procesmi digitalizácie a automatizácie, technologickými zmenami a technologickým pokrokom v pracovnej oblasti.
  3. Prípadne by to mal byť kurz súvisiaci s profesiami takzvaného zeleného hospodárstva, čo sú všetky profesie zamerané na efektívne využívanie zdrojov a prechod na obehové hospodárstvo.

Aj vy sa môžete naučiť programovať a my vám v tom pomôžeme

V Smarty Academy sa zameriavame na vzdelávanie v oblasti informačných technológií, ktoré spadá práve pod digitalizáciu a automatizáciu. Našich kurzov sa nemusí báť ani ten najväčší technický antitalent, vedieme ich zrozumiteľnou formou s ohľadom na začiatočnícku úroveň študentov. V ponuke kurzov máme napríklad štvortýždňový Office Advanced Academy, po ktorom si budete môcť hrdo napísať do životopisu, že máte pokročilú úroveň práce s balíkmi Office. Mnohí zamestnanci totiž v práci zlyhávajú práve na tom, že nevedia dobre pracovať s tabuľkami v Exceli, alebo vyrobiť profesionálnu prezentáciu v Power Pointe. Vy to po tomto kurze budete mať v malíčku.

Môžete sa s nami naučiť programovať v Jave, CSS, zoznámiť sa s HTML alebo SQL, prípadne sa naučiť testovať softvér. Áno, aj keď ste nikdy predtým neprogramovali a tieto skratky sú pre vás španielskou dedinou. Rátame s tým a postupne vás do toho zasvätíme.

Financovanie cez projekt „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ už využili aj absolventi našich kurzov. Žiadosť o financovanie kurzu môžete na úrade práce, pod ktorý spadá vaše bydlisko, podať osobne, poštou alebo mailom, žiadať oň môžete aj zo zahraničia. Všetky podrobnosti uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej stránke kliknite na tento link. Vybavenie žiadosti trvá približne 30 dní, odporúčame preto žiadať v dostatočnom predstihu pred začiatkom kurzu, ktorý ste si zvolili.

Členovia Smarty Academy ako poskytovateľa vzdelávania vám veľmi radi pomôžu prejsť procesom žiadosti o príspevok na váš kurz, ktorý ste si vybrali. Stačí nás kontaktovať.