Smarty Academy
blog
11
apr
  • 11. apríla 2023

Hackovanie a etický hacking – dve strany jednej mince

V tomto článku sa dozviete čo je hackovanie a etický hacking a aké programovacie jazyky sa na hackovanie využívajú. 

Hackovanie vs. etický hacking: Základné rozdiely

Hackovanie

Hackovanie je neoprávnený prístup do počítačových systémov alebo sietí s úmyslom získať citlivé informácie, vykonať deštruktívne činy alebo získať kontrolu nad systémom. Hackeri často využívajú slabiny v softvéroch, hardvéri alebo ľudských faktoroch, ako sú phishingové útoky. Hackovanie môže mať závažné dôsledky, ako sú finančné straty, narušenie súkromia alebo poškodenie reputácie.

Existujú rôzne druhy hackovania, ktoré sa líšia podľa ich cieľov a motivácií. Niektoré druhy hackovania môžu byť motivované finančne, ako napríklad krádež identity alebo kradnutím finančných prostriedkov. Iné druhy môžu byť motivované ideologicky, ako napríklad útoky na politické a vládne weby.

Hackovanie môže byť nezákonné a môže mať vážne dôsledky pre hackera aj pre obete. Existujú aj etickí hackeri, ktorí sa snažia identifikovať bezpečnostné chyby v systémoch a pomáhajú ich opravovať, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu. Takéto praktiky sa nazývajú „white hat“ hackovanie.

Techniky hackovania

Existuje mnoho techník, ktoré hackeri používajú na získanie neoprávneného prístupu k systémom. 

Niektoré z týchto techník zahŕňajú:

  • Phishing: tento útok zahŕňa posielanie falošných e-mailov alebo odkazov na webové stránky, ktoré vyzerajú ako skutočné a snažia sa získať citlivé informácie od používateľov.
  • Malware: malware (z angl. malicious software) je počítačový program, ktorý môže byť použitý na získanie neoprávnenej prístupu k systémom. Tieto programy môžu byť distribuované prostredníctvom falošných e-mailov, webových stránok alebo súborov na stiahnutie.
  • Fyzický prístup: ak hackeri majú fyzický prístup k počítaču alebo sieťovému zariadeniu, môžu použiť rôzne techniky na získanie neoprávnenej prístupu k systémom.
  • Siete: hackeri môžu použiť techniky ako port scanning, sniffing a iné na skenovanie sietí a zistenie otvorených portov a slabých miest v systémoch.

Etický hacking

Etické hackovanie, známe tiež ako „white hat“ hackovanie, je proces skúšania a testovania bezpečnosti počítačových systémov a sietí s cieľom identifikovať a opraviť bezpečnostné chyby a zraniteľnosti. 

Etickí hackeri používajú techniky a nástroje, ktoré sú rovnaké ako tie, ktoré používajú neetickí hackeri (známi aj ako „black hat“ hackeri), avšak používajú ich s dovolením a vedomím vlastníkov systémov a sietí a len v dohodnutom rozsahu.

Etickí hackeri môžu byť zamestnaní firmami, aby testovali a overili bezpečnosť ich systémov a sietí, ale môžu pracovať aj samostatne, napr. cez Bug Bounty Programy. Ich cieľom je identifikovať slabé miesta v systémoch, ktoré by mohli byť využité neoprávnenými osobami na získanie neoprávneného prístupu alebo spôsobenie škody. Po zistení bezpečnostnej chyby informujú majiteľa systému alebo siete a navrhujú opatrenia na jej odstránenie.

Čo robia etickí hackeri 

Etickí hackeri používajú rôzne techniky na testovanie bezpečnosti systémov. Niektoré z týchto techník zahŕňajú:

  1. Penetračné testovanie: táto technika spočíva v pokuse o preniknutie do systému alebo siete a zistenie slabých miest, ktoré by mohli umožniť neoprávnený prístup. Etickí hackeri môžu použiť rôzne techniky, ako sú phishing, útoky na heslá, útoky na zraniteľnosti softvéru a iné techniky.
  2. Skenovanie zraniteľností: technika zahŕňa skenovanie siete alebo systému na identifikáciu zraniteľností a slabých miest. Etickí hackeri môžu použiť rôzne nástroje na skenovanie, ako sú Nmap, Nessus a iné.
  3. Sociálne inžinierstvo: táto technika spočíva v manipulácii ľudí s cieľom získať prístup k systému alebo sieti. Etickí hackeri môžu použiť rôzne techniky sociálneho inžinierstva, ako sú phishing, vydávanie sa za inú osobu, podvodné telefonáty a podobne.

Etické hackovanie je dôležité pre zabezpečenie ochrany súkromia a bezpečnosti v počítačových systémoch a sieťach. 

Význam etického hackovania pre kybernetickú bezpečnosť

Etické hackovanie je dôležité pre kybernetickú bezpečnosť, pretože umožňuje identifikovať a opraviť bezpečnostné chyby a zraniteľnosti v počítačových systémoch a sieťach predtým, ako ich môžu zneužiť neoprávnené osoby. Etickí hackeri môžu pomôcť zabezpečiť ochranu dôležitých informácií a dát pred útokmi, ktoré by mohli byť škodlivé pre jednotlivcov, organizácie alebo dokonca celé štáty. Etických hackerov využívajú aj zložky armády a vlády. 

V dnešnej dobe, keď sa stále viac informácií prenáša a ukladá v počítačoch a sieťach, je bezpečnosť týchto informácií kľúčová. Etické hackovanie umožňuje firmám a organizáciám zistiť, ako dobre sú ich systémy zabezpečené pred útokmi, a umožňuje im prijať potrebné kroky na ochranu pred budúcimi útokmi. Taktiež umožňuje zabezpečiť, že počítačové systémy sú v súlade s predpismi a právnymi nariadeniami týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti.

Ako sa naučiť hackovať

Záujem o hackovanie a kybernetickú bezpečnosť neustále rastie, keďže počet kybernetických útokov a hrozieb sa zvyšuje. Ak máte záujem naučiť sa hackovať, je dôležité pochopiť, že je potrebné zamerať sa na etické hackovanie a získavanie zručností potrebných na ochranu sietí a systémov. 

Prečo sú programovacie jazyky dôležité pre etické hackovanie?

Etickí hackeri potrebujú rozsiahle znalosti programovacích jazykov, pretože musia byť schopní analyzovať kód a vykonávať úpravy. Programovacie jazyky môžu tiež automatizovať časovo náročné úlohy a identifikovať chyby v aplikáciách. V konečnom dôsledku najlepšie programovacie jazyky pre etické hackovanie závisia od cieľových počítačových systémov a platforiem.

Často sú závislé od platformy a používajú sa špeciálne pre operačné systémy Windows, Mac alebo Linux. Niektoré jazyky ako JavaScript sú však multiplatformové, čo znamená, že môžu byť nasadené na rôznych systémoch. Hackeri môžu použiť kód JavaScript na čítanie uložených súborov cookie a spúšťanie skriptovania medzi stránkami.

Platformy s otvoreným zdrojovým kódom navyše poskytujú aplikácie pripravené na použitie v rôznych programovacích jazykoch, ktoré je možné prispôsobiť podľa potreby. Etickí hackeri vyvíjajú programy s otvoreným zdrojovým kódom (open source) a prispievajú do hackerských fór, aby držali krok so súčasnými trendmi. Koniec koncov, čo je etické hackovanie bez znalosti nástrojov a programovacích jazykov, ktoré hackeri používajú?

Ktorý programovací jazyk je pre etické hackovanie najlepší?

Bash

Operačné systémy UNIX a Linux sú štandardne dodávané s Shell (SH) a Bourne Again Shell (Bash). Tieto shelly poskytujú usporiadaný zoznam príkazov, ktoré môžu hackeri použiť na získanie prístupu k údajom. Bash umožňuje interaktívnu úpravu riadkov a kontrolu úloh s funkciami podobnými C Shell (C SH).

Poskytuje automatizáciu opakujúcich sa úloh, navigáciu v adresároch na vykonávanie sieťových konfigurácií a riadenie úloh na podporných architektúrach. 

C

C je cenný nízkoúrovňový jazyk na hackovanie hardvérových komponentov a písanie rýchlych programovacích skriptov. Je to jeden z najstarších programovacích jazykov, vyvinutý na začiatku 70. rokov pre operačný systém UNIX Bell Labs. Vývojári používajú programovací jazyk C a rozšírenia na vytváranie operačných systémov, databáz a kompilátorov.

Programovací jazyk C je vhodný na etické hackovanie, pretože pomáha pristupovať k pamäti a systémovým procesom. Etickí hackeri používajú C na reverzné inžinierstvo, simuláciu kybernetického útoku a potom získajú prístup, ako keby došlo k narušeniu systému. Študenti môžu študovať tento populárny jazyk online prostredníctvom kurzov, workshopov alebo bootcampov zameraných na kybernetickú bezpečnosť .

C++

C++ je rozšírením programovacieho jazyka C a podporuje funkčné, procedurálne a objektovo orientované programovanie. Je to populárny jazyk na vývoj pokročilých výpočtov, prehliadačov, databázového softvéru, hier, grafiky a operačných systémov. Hackeri využívajú C++ ako nízkoúrovňový programovací jazyk na získanie prístupu k hardvéru a systémovým procesom.

Java

Java sa radí ako tretí najpopulárnejší programovací jazyk na svete podľa indexu Tiobe z júla 2022. Je to široko používaný objektovo orientovaný programovací jazyk pre vývoj aplikácií, podnikových softvérov a vedecké počítačové aplikácie. Java je tiež populárna pre analýzu údajov, programovanie hardvérových zariadení a používanie technológií na strane servera, ako je Apache.

Tento spoľahlivý programovací jazyk je široko používaný na etické hackovanie a sledovanie budúcich rizík. Ide o multiplatformový jazyk, takže etickí hackeri môžu Javu nasadiť na rôzne operačné systémy vrátane Mac, Linux a Windows. 

JavaScript

JavaScript poháňa webové stránky, ktoré obsahujú vonkajšie prvky a sledujú aktivitu používateľov. Je to jazyk, ktorý hackeri používajú pri útokoch cross-site scripting (XSS) na vloženie škodlivých skriptov na webovú stránku prostredníctvom webového prehliadača. Hackeri posielajú škodlivý skript do webového prehliadača ako segment JavaScriptu, aby získali prístup k súborom cookie a údajom.

Rovnako ako hackeri, aj etickí hackeri musia pochopiť, ako ukradnúť poverenia, zneužiť autentifikáciu aplikácií a zneužiť slabé miesta. Etickí hackeri môžu vyvinúť obranné stratégie s dôkladným pochopením toho, ako hackeri používajú JavaScript.

Perl

Perl je skriptovací jazyk s archívnou sieťou cca 108 000 modulov s otvoreným zdrojovým kódom na stiahnutie. Každý modul obsahuje súbor súvisiacich funkcií v súbore knižnice, ktorý umožňuje programátorom vykonávať operácie sieťového smerovania. Hackeri používajú Perl na prístup k serveru, dosahovanie iných sieťových zdrojov, rozširovanie existujúcich skriptov a kradnutie údajov.

Etickí hackeri používajú Perl na vytváranie exploitov a nástrojov na penetračné testovanie, napodobňujúce útoky v reálnom svete. Tieto testy pomáhajú identifikovať spôsoby, akými hackeri porušujú bezpečnosť tým, že nájdu zraniteľné miesta aplikácie, siete alebo systému. 

PHP

Vývojári webových a mobilných aplikácií používajú Hypertext Processor (PHP) a hackeri zvyčajne používajú PHP pri útokoch Denial of Service (DoS). Tieto útoky sa pokúšajú vypnúť webovú stránku, čím sa jej webové aplikácie stávajú nedostupnými pre používateľov. Etickí hackeri používajú PHP na vývoj programov na hackovanie serverov na detekciu škodlivého správania.

Na učenie PHP online sú k dispozícii rôzne kurzy a niektoré kurzy sa špeciálne zaoberajú hackovaním v PHP. 

Python

Tiobe Index ohodnotil Python ako celosvetovo najpopulárnejší programovací jazyk v júli 2022. Python je ľahko naučiteľný a ľahko použiteľný univerzálny jazyk pre automatizáciu a poháňa populárne nástroje kybernetickej bezpečnosti, ako je Scapy. Etickí hackeri môžu používať Python na reverzné inžinierstvo, analýzu malvéru, forenznú analýzu a ľahko dostupné debuggery, disassemblery a hex editory.

Ruby

Podľa Global Tech Council je Ruby jedným z najlepších kódovacích jazykov na hackovanie viacúčelového systému. Je to flexibilný systém zameraný na písanie exploit kódu a je základným jazykom Metasploit. Metasploit je modulárna penetračná platforma na testovanie, písanie a využívanie kódu.

SQL

Structured Query Language (SQL) používajú relačné databázy na dopytovanie, odstraňovanie, vkladanie a aktualizáciu informácií. Hackeri používajú programovací jazyk SQL na obmedzenie dopytov, odcudzenie citlivých údajov a vykonávanie útokov na webe. Pochopenie jazyka pomáha vývojárom a správcom databáz pochopiť a zabrániť útokom súvisiacim s databázou SQL , ako je SQL Injection. Hackeri môžu napríklad zneužiť zraniteľné miesta SQL, obísť prihlásenie a ďalšie zabezpečenie aplikácií na prístup k údajom. 

Často kladené otázky o etickom hackovaní programovacích jazykov

Vyžaduje si etické hackovanie znalosť kódovanie?

Etické hackovanie vyžaduje zručnosti a myslenie hackera, takže čím robustnejšie a lepšie sú vaše kódovacie schopnosti, tým lepšie. Okrem učenia sa kódovacích jazykov musíte byť schopný riešiť analytické problémy a poznať existujúce bezpečnostné nástroje. 

Programovacie jazyky ako C++, SQL a Python poháňajú operačné systémy, databázové aplikácie a siete. Najlepší etickí hackeri používajú rôzne programovacie jazyky na vytváranie nástrojov, automatizáciu úloh a identifikáciu a zneužívanie programovacích chýb. 

Porozumenie programovacím jazykom vám navyše umožňuje používať možnosti open source na prispôsobenie existujúcich aplikácií a pridávanie metód podľa potreby.

Používa sa C++ na hackovanie?

C++ je jedným z jazykov C pre hackerov, pretože im pomáha získať nízkoúrovňový prístup k hardvéru a procesom. Tento rozširujúci jazyk C umožňuje hackerom písať rýchle a efektívne programy, ktoré jednoducho využívajú slabiny systému. C++ je tiež všestranný a podporuje rôzne programovacie metódy vrátane funkčných, objektovo orientovaných a procedurálnych.

Etickí hackeri používajú C++ na reverzné inžinierstvo a využívajú písanie na odhalenie zraniteľností v systéme alebo sieti. Tento kód s otvoreným zdrojovým kódom tiež poháňa programy kybernetickej bezpečnosti, ako je nástroj na vytváranie mapovania sietí Nmap. 

Je Python dobrý na hackovanie?

Python je podľa údajov Tiobe Index z roku 2022 najobľúbenejším programovacím jazykom na svete. Je to tiež obľúbený jazyk medzi hackermi, pretože poskytuje výkonné a ľahko použiteľné knižnice, ktoré im umožňujú rýchlo pracovať. Okrem toho má Python veľkú knižnicu tretích strán so zásuvnými modulmi, ktoré môžu hackeri používať.

Etickí hackeri používajú Python na testovanie zraniteľností a procesov hodnotenia bezpečnosti, ako je analýza škodlivého softvéru. Python je tiež vhodný na urýchlenie procesu skenovania, analýzy údajov, skriptovania a automatizácie úloh.